Pompy ciepła na ekologiczny czynnik roboczy CO2 Elektronika SA - Technika Chłodnicza

Elektronika SA - Technika Chłodnicza  poleca:

Pompy ciepła na ekologiczny czynnik roboczy CO2

zapewniają  wysoką punktacje w systemie certyfikacji budynków BREEAM

2016-04-04

Pompy ciepła Q-ton wykorzystujące CO2 (dwutlenek węgla) jako czynnik roboczy, to nowoczesne urządzenia do produkcji ciepłej wody użytkowej dla wielorakich zastosowań : w celach technologicznych, do zasilania instalacji grzewczej (grzejniki, ogrzewanie podłogowe, nagrzewnica centrali wentylacyjnej itp.)w obiektach typu hotele, restauracje, szpitale, domy opieki  itp. a także różnego typu zakładach, gdzie potrzebne są większe ilości cieplej wody użytkowej.

 

Sercem pompy ciepła Q-ton jest dwustopniowa sprężarka, łącząca w jednej obudowie technologię rotacyjną (niski stopień) oraz scroll (wysoki stopień). Kombinacja obu rozwiązań zapewnia najwyższą efektywność zarówno w skrajnie niskiej, jak i wysokiej temperaturze otoczenia.

 

Urządzenie zapewnia ciągłą, nawet dla temperatury zewnętrznej wynoszącej -25°C, produkcję wody o temperaturze od 60 do 90°C oraz utrzymanie nominalnej wydajności do temperatury zewnętrznej -7°C (bez użycia grzałki elektrycznej). 

Współczynnik COP dla okresu przejściowego wynosi 4,3 a w skrajnych warunkach, dla temperatury zewnętrznej -25°C i temperatury wody na wyjściu +90°C, COP * osiąga nadal wartość bliską 2,0. 

 

Pojedyncza jednostka Q-ton o nominalnej wydajności grzewczej wynoszącej 30 kW  daje 500 l/h wody o temperaturze +65°C lub 300l/h wody o temperaturze +90°C, przy temperaturze otoczenia wynoszącej -7°C. System umożliwia zwiększenia wydajności przez dostawianie kolejnych modułów.

 

Zasada działania Q-ton jest identyczna z zasadą działania tradycyjnej pompy ciepła powietrze-woda, urządzenie odzyskuje ciepło (energię) z powietrza zewnętrznego (nawet o temperaturze -25°C) i przekazuje do wody w zasobniku. Znaczne różnice w efektywności wynikają z lepszych parametrów CO2, nowoczesnej sprężarki, efektywnego i szybkiego procesu odszraniania gorącym gazem. Dzięki temu otrzymujemy wodę o znacznie wyższych parametrach a współczynniki COP są nieporównanie lepsze nawet dla skrajnie niskiej temperatury zewnętrznej.

   

Użycie w pompach ciepła Q-ton bezpiecznego i wysokowydajnego CO2 jako czynnika roboczego, wydaje się najlepszą drogą do ograniczania ilości substancji kontrolowanych („freonowych” czynników roboczych), a tym samym zgodności z obecnymi i przyszłymi regulacjami UE w zakresie tych substancji. Dodatkowe korzyści, to oczywiście znaczne ograniczenie kosztów produkcji c.w.u. (nawet o 50%) w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi systemami ogrzewania tj. kotłowniami gazowymi.

 

* COP Współczynnik, który określa skuteczność działania pompy ciepła. Jest to stosunek otrzymanej ilości ciepła w skraplaczu do zużytej energii napędowej.

 

Robert Gozdalik

ELEKTRONIKA SA

Technika Chłodnicza  Klimatyzacja

www.elektronika-sa.com.pl

www.mhi.info.pl