Właśnie rozpoczął się projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”. Celem projektu jest opracowanie zadań egzaminacyjnych czeladniczych i mistrzowskich dla zawodów rzemieślniczych. Odbyła się już pierwsza edycja projektu poświęcona branży spożywczej, w tym przedmiotem rozważań były zadania tworzone dla wędliniarzy. Efektem  projektu ma być baza pytań egzaminacyjnych dostępna dla wszystkich, która ma pomóc w przeprowadzaniu egzaminów we wszystkich rzemieślniczych ośrodkach egzaminacyjnych  według jednakowych standardów. 

  Podczas szkolenia autorów zadań i ewaluatorów- metodyków, które odbyło się w Warszawie, obecni szlifowali swoje umiejętności w poprawnym tworzeniu zadań, poznawali metodykę tworzenia pytań. Ćwiczenia obejmowały tworzenia zadań otwartych, które dotyczą części ustnej egzaminu z zakresu technologii, maszynoznawstwa i materiałoznawstwa, biorąc pod uwagę 3 stopnie trudności, oraz zadań zamkniętych na część pisemną z trzema odpowiedziami, w tym jedną poprawną. Jak stworzyć poprawnie zadanie na część praktyczną egzaminu? Na co zwrócić uwagę? Czy wszystkie umiejętności można sprawdzić podczas egzaminu? Te zagadnienia muszą autorzy wziąć pod uwagę przy tworzeniu pytań.

 

  Dyskutowano również o  podstawie programowej dla wędliniarza. Według ekspertów uczniowie powinni również poznać ubój zarówno praktycznie, jak i teoretycznie, ale o uboju podstawa nic nie mówi. „Uczeń powinien znać i umieć pozyskiwać prawidłowo surowiec”- wyjaśniali. Czy zatem szkolenie jest prawidłowe? Do realizacji tych zadań potrzebna jest zmiana podstawy programowej. Standardy egzaminacyjne opracowane przez rzemiosło muszą opierać się na obowiązującej podstawie, a zatem koło się zamyka.  L.K.