Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej PFPŻ ZP pt.:

„Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym”

17 listopada 2016 r., Hotel Marriott, sala  Congress Hall,

Al. Jerozolimskie 65/67, Warszawa

 

Tradycyjnie dla osób zatrudnionych w firmach i organizacjach członkowskich PFPŻ ZP oraz prenumeratorów Food-Lex przewidzieliśmy zniżki!

 

W programie przewidujemy omówienie następujących zagadnień:

 

  • Urzędowy nadzór nad zagrożeniami związanymi z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi i obowiązki przedsiębiorców
  • Wzrost bezpieczeństwa i jakości produkcji żywności poprzez monitoring w podczerwieni w czasie rzeczywistym
  • Dokumenty zakładowe w świetle prowadzonych kontroli przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  • Bezpieczeństwo żywności w czasach globalizacji - nowe zagrożenia mikrobiologiczne i chemiczne
  • Zadrukowane opakowania i materiały do kontaktu z żywnością – zapewnienie bezpieczeństwa w świetle przepisów i dobrych praktyk
  • Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw – aktualny stan prawny i perspektywy

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów jakości i rozwoju, produkcji, badań i rozwoju, technologów oraz działów prawnych!

 

Gwarantujemy najlepszych wykładowców!

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów: jakości i rozwoju, badań i rozwoju, technologów oraz działów prawnych.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KONFERECNJI NA STRONIE: www.pfpz.pl