Rada programowo-naukowa miesięcznika GOSPODARKA MIĘSNA: 

 

dr inż. Dariusz Lisiak – przewodniczący,

 

dr inż. Witold Choiński,

 

dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka,

 

prof. dr hab. Marek Cierach,

 

mgr Łukasz Dominiak,

 

prof. dr hab. Włodzimierz Dolata,

 

inż. Władysław Kopczyński,

 

mgr Jacek Marcinkowski,

 

prof. dr. hab. Jan Mroczek,

 

prof. dr hab. Andrzej Pisula,

 

mgr Wiesław Różański,

 

prof. dr hab. Mirosław Słowiński,

 

Kazimierz Stańczyk,

 

dr inż. Piotr Szymański.