Wydawca|Właściciel

Gospodarka mięsna

Drodzy Czytelnicy!


Targi POLAGRA-TECH już za nami, ale wszystkie spotkania i rozmowy wciąż w nas rozbrzmiewają. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko! Życzymy, aby efekty tegorocznych targów były dla Państwa wyjątkowo owocne w nowe znajomości i kontrakty biznesowe


W tym numerze skupimy się na dystrybucji. Stanisław Urban przybliży zatem wszystko co z nią związane, czyli co dokładnie kryje się pod pojęciem dystrybucji, jakie systemy i kanały dystrybucji są znane i używane, które z nich najczęściej wykorzystywane są w handlu produktami mięsnymi. Rośnie znaczenie dystrybucji jako instrumentu marketingowego, który decyduje o sukcesie rynkowym przedsiębiorstw mięsnych. W dziale „Kreowanie marki” nie zabraknie natomiast kolejnych rad i wskazówek specjalistki z zakresu brandingu: jakie są rodzaje znaków towarowych, jak wygląda procedura zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym oraz dlaczego znak towarowy warto chronić, to pytania, na które odpowiedź z pewnością znajdziecie Państwo w artykule Marzeny Matuszewskiej. Jak na wrześniowy numer przystało, nie zabraknie także podsumowania wyników handlu zagranicznego produktami mięsnymi w pierwszych miesiącach 2015 roku przygotowanego przez Mirosławę Tereszczuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB.


Coraz szybszym krokiem zbliża się do nas grudzień, a razem z nim koniec roku, dlatego już teraz przypominamy o prenumeracie „Gospodarki Mięsnej” na kolejny 2016 rok! Zamówienia można składać w najdogodniejszy dla Państwa sposób: wypełniając dołączony do czasopisma druk zamówienia i wysyłając go pocztą (ul. Rakowiecka 36 p. 13B, 02-532 Warszawa), faxem (22 606 36 16), e-mailem (gospodarkamiesna@sigma-not.pl) lub dzwoniąc bezpośrednio do redakcji (22 646 68 41).


REDAKCJA

WWW.SIGMA-NOT.PL