Wydawca|Właściciel

Gospodarka mięsna

Drodzy Czytelnicy!

W numerze październikowym staramy się znaleźć złoty środek w zapewnieniu czystości w zakładach. Coraz większą popularność zdobywa outsourcing usług, również dotyczących higieny. Niezależny ekspert – Jerzy Głowacki, mający spore doświadczenie w branży zwraca uwagę na szczegóły, które należy wziąć pod uwagę decydując się na zakup usług od firmy zewnętrznej. Z drugiej strony, firmy świadczące takie usługi przedstawiają swoje możliwości. Warto już dziś zastanowić się nad drogą, która poprowadzi nas do sukcesu!

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest prawidłowe oznakowanie przesyłek żywności pochodzenia zwierzęcego umożliwiające identyfikowalność. Obowiązek identyfikowalności w UE wynika bezpośrednio z rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego. Jednak, jak zauważa autor artykułu – Robert Palka, obecnie dokument towarzyszący wspomnianym już przesyłkom nie musi nazywać się handlowym dokumentem identyfikacyjnym, może to być np. dokument dostawy. Więcej informacji na dalszych stronach „Gospodarki Mięsnej”.

                                                                                                       Zapraszamy do lektury!

REDAKCJA

WWW.SIGMA-NOT.PL